Tornar

Riera de l'Ermengol

Punt d'interès
Flora
Fitxa

Introducció

Sortim del poble i passem per un pont sobre la riera de l'Ermengol. Uns metres aigua avall s'ajunta amb el riu Ripoll, just a la cua del pantà de les Conques. Els horts ocupen les terres fèrtils i planes que el riu ha dipositat a banda i banda de la llera.

Podem observar una modesta vegetació de ribera, la canya (Arundo donax), el canyís (Phragmites australis) i la boga (Boga latifolia) conformen el canyissar. La vegetació arbòria està representada per arbres típics de ribera com el pollancre (Populus nigra), el gatell (Salix atrocinerea) i la sarga (Salix eleagnos), planta de la que se n'extreia el vímet per a fer cistells.  

Imatges