Return

El conglomerat

Route POI
Geology
Index card

Introduction

Sens dubte, és d'obligat compliment parlar del conglomerat, el tipus de formació rocosa no compacte que ens ha acompanyat i que ens acompanyarà al llarg de tot aquest itinerari. El conglomerat és un tipus de roca sedimentària de tipus detrític, és a dir, formada per un conjunt de fragments de pedres, còdols, etc. unides per un ciment que pot ser calcari o silici. És el mateix tipus de roca que podem trobar a Montserrat, al Montsant i a molts altres indrets de Catalunya. La formació d'aquestes roques tingué lloc fa uns 40 milions d'anys, quan la conca de l'Ebre era una prolongació de l'oceà Atlàntic. Als marges de la conca s'hi acumulaven sediments que, en consolidar-se, van donar lloc al conglomerat.

A la zona per on transcorrem hi abunda principalment el de tipus polimíctic, format per un nombre molt divers de fragments units per gres vermellós, donant aquestes característiques coloracions quan és mirat de lluny i entre les escletxes i talls que forma la roca. És un tipus de terreny molt exposat a l'erosió desigual, formant cingles i les característiques agulles i relleixos, així com la gran formació de fenòmens càrstics i d'hidrologia subterrània, com els avencs, coves i rius subterranis. Aviat en podrem veure un bon exemple: la cova Simanya.

Images