Return

Fajeda

Route POI
Flora
Index card

Introduction

La Grevolosa més per sobre... cap el coll de Brancons. És un embut on es generen les condicions. Parlar del Faig... del arbre,.. arrels,... Hi ha un plafó que parlas de les fajedes.(foto) Sotabos de boixos.

Images