Return

Les mines d'aigua

Route POI
Architecture
Index card

Introduction

Estem davant d'una gran obra d'enginyera de l'època, un rec subterrani que discorre per un túnel de prop de 400 metres que alimenta la bassa de Ca l'Olivé.

Aquests dos forats que veieu són les antigues galeries de desguàs usades quan es volia procedir al buidatge del rec per realitzar tasques de neteja i manteniment, que acostumava a ser una vegada l'any.

S'anomenen vagants les comportes de ferro que obrien o tancaven el pas de l'aigua i aquesta resclosa que veieu és el punt de captació de l'aigua.

Images