Return

041.creu terme

Route POI
Others
Index card

Introduction

El nom de la font el va posar el seu propietari, el doctor Vicente Ferrándiz, després de comprar una casa a Tiana pels seus bons aires entre la costa i muntanya. Després de fer analitzar l'aigua del seu pou, va veure que aquella aigua era bona pels ronyons, i va fer construir una font per la gent del poble.

La creu de terme que veiem a l'altre costat del carrer va ser realitzada l'any 1952 i no marca l'entrada del poble, es va fer inspirant-se en una creu de terme medieval. El seu autor és Tomàs Bell.

Images