Return

044.can Guinart

Route POI
Architecture
Index card

Introduction

Ca n'Elies es troba paral.lela a la riera de Tiana i és de grans dimensions. És un edifici de finals del s. XIX possiblement una masia reformada, destaquen les dues galeries laterals amb arcs de mig punt i un gran jardí a la part posterior. Davant de la façana hi ha un gran til.ler plantat.

Can Guinart és una masia del s. XVIII de grans dimensions amb planta baixa, pis i golfes, aquestes destaquen per la sèrie de set finestres amb arcs de mig punt. Totes les obertures de la casa conserven els llindars, llindes i brancals de pedra, així com la porta principal, que és adovellada també en pedra fent un arc de mig punt.

 

Images