Return

Creu de Roset

Route POI
Flora
Index card

Introduction

Lloc o fita referent del poble on es troben dues creus: la nova, amb un diari de ressenyes, i la vella, sobre una pila de pedres. Antigament es podia gaudir d'unes bones vistes a l'obaga de la Masó i a la vall on es troba La Masó i el mas de Roset (la propera pista que trobarem a l'esquerra hi baixa, tot i que nosaltres seguirem recte). Tots dos indrets se situen sota el turó del castell de Roset. Tot i així, actualment, la colonització dels pins de les pastures abandonades i els plans farratgers dificulten aquestes vistes i només s'endevinen els cingles de la Gotzera i Tastanós, sota el serrat de Picamill (1.415 m), per on passarem més tard.

El camí de pujada era ple d'aurons, tant blancs com blades. Ara bé, uns 50 m endavant només és destacable un preciós exemplar femení de boix grèvol al costat esquerre de la pista. Recordeu que els grèvols mascles i les femelles són arbrets diferents i, de fet, només fan el fruit vermell les femelles.

Images