Return

Els recs i els Banys Vells

Route POI
Architecture
Environment
Index card

Introduction

A prop dels Banys Vells, podeu veure alguns recs de sortida de l'Estany que s'endinsen a la ciutat i us poden portar cap al centre.

La sortida de l'aigua de l'Estany es produeix principalment a través dels cinc recs existents. Els recs són canals construïts que creuen tota la ciutat des de l’Estany, multiplicant-se en nombrosos ramals, fins a desembocar al riu Terri, a la sortida del municipi.

Els seus orígens es remunten a la fundació del monestir de Sant Esteve de Banyoles, l'any 812, quan la construcció dels recs va ser una de les primeres actuacions dels habitants de la vila.

Molts d’aquests recs portaven inicialment aigua per a regar, per a netejar-se, beure, pescar i banyar-se, però posteriorment van servir per al desenvolupament de la indústria dels molins fariners, drapers, paperers, farga d’aram, tints, curtits, etc. Més endavant van servir de sistema de clavegueram de la ciutat de Banyoles convertint-se en un cau de porqueria i contaminació. Actualment, sanejats en gran part.

Images