Return

SURO

Route POI
Flora
Index card

Introduction

L’alzina surera (Quercus suber) o suro és un arbre típicament mediterrani, a nivell planetari ocupa unes 2.000.000 ha de les quals, la meitat, es localitzen a la Península Ibèrica i unes 60.000 ha a Catalunya. L’escorça d’aquest arbre és l’apreciat suro. Les alzines sureres són arbres robustos, de mida mitjana i irregulars. És una espècia longeva, viu uns 200 anys i alguns exemplars més de 500. El suro l’aïlla del foc i permet que rebroti després d’un incendi. La característica més important és la seva escorça que pot fer fins a 15 cms de gruix. Aquesta es pela cada 9 anys, a començaments d’estiu. L’escorça interna, de color vermell , queda al descobert i amb el temps s’anirà enfosquint i engruixint de nou.

Images