Return

15, 16

Route POI
Others
Index card

Introduction

Una altra bomba va caure sobre el número 44 i va causar danys molt importants. A la casa del costat, actual número 42, antigament hi havia construïdes dues cases. A la casa que estava situada més a llevant (direcció Llagostera) i que en aquell moment estava formada per una planta baixa, pis i per diversos cossos annexos a la part posterior, hi va morir una dona, Caterina Payret Suñer, de 57 anys.

A l’actual garatge Gruart, en el número 38, en aquell moment hi havia dos immobles. El que estava situat més a llevant és on va morir una dona: Maria Canals Roig, de 52 anys.

A l’habitatge del costat (costat de ponent), segons la documentació localitzada a l’Arxiu Històric de Girona, es varen produir danys per valor de 2.935 pessetes, que varen afectar la coberta, la paret mitgera, trencament de vidres, etc. 

L’ona expansiva d’aquesta bomba també va arribar a l’altre costat de la carretera i va afectar la casa de can Geronès (actual número 47). 

Finalment també val la pena comentar que l’interessant immoble que fa cantonada entre la carretera Provincial i el carrer Martí Dausà (actual fàbrica de Can Rich) va ser durant molts anys (1912-1934) la seu del Colegio Politécnico Cassanense, conegut popularment com a l’Escola Vilaret. A causa de la seva proximitat amb les cases que acabem de descriure, aquest immoble també es va veure afectat pels efectes d’aquest bombardeig.

Images