Return

Aqueducte dels 2 arcs

Route POI
Environment
Index card

Introduction

Aquest és l’últim aqüeducte del sistema hidràulic abans d’arribar a la bassa, punt de destí i emmagatzematge de l’aigua. Tot i que aquest aqüeducte és més petit que l’anterior, també és de dimensions remarcables. Mesura 13 metres de longitud i salva un desnivell de quasi 3 metres d’alçada. L’aqüeducte, de dos arcs, està construït amb maçoneria pedra i calç als paraments i rajols als pilars, canalització de l’aigua i arcs, a on es disposen a plec de llibre. Aquest aqüeducte té la particularitat que el tram final té forma corba per evitar un angle brusc que facilitaria els embussaments.
Images