Revenir

Aqueducte dels 2 arcs

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

Darrer aqüeducte abans d’arribar a la bassa. Té una longitud de 13,80 m i salva un desnivell màxim de 2,70 m. La part central està formada per dos arcs de mig punt, fets amb peces de maó ceràmic col•locades a plec de llibre que es recolzen en una pilastra central també de maó ceràmic. A l’arrencada de l’arc sobresurt una motllura feta amb 2 filades de maó ceràmic. Els 2 arcs tenen un radi aproximat de 1,35 m. Aquest aqüeducte té la particularitat de tenir un tram recte de 9,60 m que forma la part més visible de l’estructura i un tram final de forma corba, això respon a que la canalització comença una corba suau d’acord amb la fisonomia del camí.Aquest com l’anterior, està construït amb rajol i pedra.

Images