Return

Sureda

Route POI
Flora
Index card

Introduction

La finca de Can Vilallonga és eminentment forestal, de les seves 240 Ha unes 225 Ha son boscos. A l’entorn de la masia i els camps de conreu on ens trobem ara, el tipus de bosc més estès és el bosc mixt de suro (Quercus suber) amb pins pinyers (Pinus pinea), alzines (Quercus ilex) i roures (Quercus humilis). Els suros tenen la traça del seu aprofitament. Veiem com en el seu tronc hi ha dues textures de l’escorça. A la part superior veiem el suro primigeni, rugós, irregular i d’un color pàl•lid, anomenat pelegrí. A la part baixa veiem un suro regular, homogeni i d’un color marró fosc, és el suro per taps. El suro s’extreu – es pela- a l’estiu i el pelador mesura el diàmetre de l’arbre, que, multiplicat per dos, li donarà l’alçada fins a on pot treure el suro sense fer malbé l’arbre. Passats uns 14 anys la nova escorça té prou gruix per fer taps i es pot tornar a llevar. No és fins a la tercera pela i les successives que se’n traurà un suro de prou qualitat per fer taps, l’anomenat suro de ‘‘reproducció’’.
Images