Return

Sureda amb roures

Route POI
Flora
Environment
Index card

Introduction

En aquest punt veiem com les parts més careneres i pobres són poblades per pinedes i els fondals, més fèrtils, per sureda amb roures. Unes 12.000 Ha de les Gavarres són suredes, que representen gairebé una quarta part de les suredes catalanes i la meitat de les suredes protegides del país. La primera escorça que fa l’alzina surera és rugosa i s’anomena pelegrí. Només es pot aprofitar triturada per fer aglomerat de suro. El pelegrí s’ha d’extreure perquè l’arbre generi un suro llis aprofitable per fer taps o altres aplicacions industrials. Cada 14 anys la nova escorça que genera l’arbre té prou gruix per tornar a ser llevada. Al llarg de la vida d’un arbre es podran aprofitar 14-15 peles.

Images