Return

Aigüabarreig Ter - Onyar

Route POI
Landscapes
Environment
Index card

Introduction

Des d’aquest punt albirem l‘aiguabarreig del Ter amb l’Onyar, el riu que travessa Girona, conegut per les seves façanes de cases pintades.
Al nostre davant comença l’illa del Ter que hem anat voltant al llarg de tot l’itinerari.
L'atractiu de la zona, a part de la bellesa paisatgística, és la seva riquesa i varietat zoològica. El riu fa funcions de corredor biològic, connectant els diferents espais naturals de l’entorn de la ciutat, i l’illa actua com una autèntica reserva natural urbana. La vegetació de ribera creix esponerosa formant bosquets de verns, pollancres, freixes,... També són importants en els llocs d’aigües somes i els poblaments de balques i canyissos que donen recés a una gran varietat de fauna aquàtica.
S’hi han observat més de 120 espècies d’ocells. A l’hivern destaquen, ben visibles, els corbs marins, que descansen a les capçades dels arbres més alts.

Images