Return

Diversitat de pins

Route POI
Flora
Index card

Introduction

Al llarg de l’itinerari podem trobar diversos tipus de pins. El pi pinyer (Pinus pinea), fa una capçada rodona molt característica, i té de pinyes grans i arrodonides. És, de tots els pins, l’únic de pinyons comestibles. El pi pinastre o marítim (Pinus pinaster) te les pinyes molt grosses, còniques i amb les escates que miren cap enrere. La pinassa (Pinus nigra) i el pi blanc (Pinus halepensis) son pins de pinyes petites, el primer amb les pinyes inserides perpendicularment a les branques i el segon inserides amb un cert angle com si fossin pipes. Tots els pins son arbres pioners, de llum, que necessiten pertorbacions com els focs o les tallades arreu per regenerar-se. Al final de l’itinerari passarem per una plantació de pi insigne (Pinus insignis), que és un pi americà plantat pel seu ràpid creixement i que es coneix per fer fulles de tres acícules.
Images