Revenir

Diversitat de pins

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

Al llarg de l’itinerari podem trobar diversos tipus de pins. El pi pinyer (Pinus pinea), fa una capçada rodona molt característica, i té de pinyes grans i arrodonides. És, de tots els pins, l’únic de pinyons comestibles. El pi pinastre o marítim (Pinus pinaster) te les pinyes molt grosses, còniques i amb les escates que miren cap enrere. La pinassa (Pinus nigra) i el pi blanc (Pinus halepensis) son pins de pinyes petites, el primer amb les pinyes inserides perpendicularment a les branques i el segon inserides amb un cert angle com si fossin pipes. Tots els pins son arbres pioners, de llum, que necessiten pertorbacions com els focs o les tallades arreu per regenerar-se. Al final de l’itinerari passarem per una plantació de pi insigne (Pinus insignis), que és un pi americà plantat pel seu ràpid creixement i que es coneix per fer fulles de tres acícules.
Images