Return

Monells

Route POI
Architecture
Index card

Introduction

Monells és un poble d’origen medieval conegut per la seva bonica plaça porxada que havia estat el centre d’un important mercat de bestiar i cereals en època medieval. La plaça s’anomena Jaume I en honor al rei en Jaume (Jaume I el Conqueridor) qui, al 1234, hi va fer posar una mesura de gra que, juntament amb la de Girona, servia de referència a la resta del bisbat de Girona. És la famosa mitgera de Monells, de la qual avui se n’hi pot veure una reproducció de principis del s.XIX a la mateixa plaça. El conjunt és d'indubtable interès arquitectònic per la tipologia popular dels seus edificis, amb elements dels segles XVI al XVIII, i per les arcades perimetrals que permeten a la gent aixoplugar-se de la pluja i la calor.

Images