Volver

Monells

Route POI
Arquitectura
Ficha

Introducción

Monells és un poble d’origen medieval conegut per la seva bonica plaça porxada que havia estat el centre d’un important mercat de bestiar i cereals en època medieval. La plaça s’anomena Jaume I en honor al rei en Jaume (Jaume I el Conqueridor) qui, al 1234, hi va fer posar una mesura de gra que, juntament amb la de Girona, servia de referència a la resta del bisbat de Girona. És la famosa mitgera de Monells, de la qual avui se n’hi pot veure una reproducció de principis del s.XIX a la mateixa plaça. El conjunt és d'indubtable interès arquitectònic per la tipologia popular dels seus edificis, amb elements dels segles XVI al XVIII, i per les arcades perimetrals que permeten a la gent aixoplugar-se de la pluja i la calor.

Imágenes