Return

PI BLANC

Route POI
Flora
Index card

Introduction

Al nostre davant el Bosc de la Pedrera entapissat per brolles de pi blanc (Pinus halepensis). Es tracta d’una formació forestal típica d’ambients mediterranis amb substrat calcari. Tot i que a Catalunya potser és un dels ambients forestals més comuns, a les Gavarres és l’excepció. La pineda de pi blanc és una fase primerenca de la successió natural que, si avança en maduresa, acaba esdevenint un alzinar. Les pertorbacions com tallades o catàstrofes naturals com els incendis forestals poden mantenir el bosc en aquests estadis primerencs. En l’indret que ens trobem els pins han estat força afectats per la nevada del març de 2010.
Images