Return

Suro

Route POI
Flora
Index card

Introduction

L’alzina surera, com aquests exemplars notables que ressegueixen el marge del camí, és l’altre arbre característic dels boscos de plana allà on el substrat és sorrenc. L’escorça del suro s’aprofita i extreu cada 14 anys per elaborar taps i altres productes com els aglomerats. El suro té propietats altament aïllants i protegeix l’arbre per exemple dels incendis forestals, als quals és capaç de sobreviure regenerant ràpidament la capçada passat l’incendi.

Images