Tornar

Suro

Punt d'interès
Flora
Fitxa

Introducció

L’alzina surera, com aquests exemplars notables que ressegueixen el marge del camí, és l’altre arbre característic dels boscos de plana allà on el substrat és sorrenc. L’escorça del suro s’aprofita i extreu cada 14 anys per elaborar taps i altres productes com els aglomerats. El suro té propietats altament aïllants i protegeix l’arbre per exemple dels incendis forestals, als quals és capaç de sobreviure regenerant ràpidament la capçada passat l’incendi.

Imatges