Return

SURO

Route POI
Flora
Index card

Introduction

Aquest és un bon exemple de sureda explotada per produir suro per a l’elaboració de taps. La primera escorça que fa l’alzina surera, rugosa, anomenada pelegrí, només es pot aprofitar triturada per fer aglomerat de suro. El pelegrí s’ha d’extreure perquè l’arbre generi un suro llis aprofitable per fer taps i altres aplicacions industrials. Cada 14 anys la nova escorça que genera l’arbre té prou gruix per tornar a ser llevada (extreta). Al llarg de la vida d’un suro es podran aprofitar 14-15 peles. En aquest punt exacte també podem apreciar un surolí. Híbrid de surera i alzina. Es coneix perquè té l’escorça suberosa però menys rugosa i gruixuda que en una surera normal.
Images