Index card

Introduction

Restes d'un antic edifici que s'han identificat com una possible església preromànica. De planta rectangular, els murs van ser fets amb pedres sense treballar provinents de l'entorn, disposades fent una espiga i lligades amb fang. L'edifici adjunt, a falta d'una intervenció arqueològica que ho confirmi, s'interpreta com part d'una antiga cel·la monàstica.

Images
Rating
No votes yet
Ratings with comments Publish rating