Return

La Colònia Estabanell

Route POI
Landscapes
Index card

Introduction

La colònia en la seva època d'esplendor estava formada per una fàbrica tèxtil, una església, una escola, tres blocs d'habitatges per a obrers, un cafè, una sala de ball i un estanc.

L'església presenta, com a elements destacables, un campanaret amb una campana i un rosetó i, a la part posterior, tres finestrals d'arc apuntat, el central tapat. Està dedicada a Sant Antoni de Pàdua i s'hi realitzen actes religiosos esporàdics. Els habitatges s'agrupen en quatre blocs, i el cafè i la sala de ball s'utilitzen de magatzem i garatge, respectivament.

Images