Index card

Introduction

El Terri és el riu que porta les aigües de l’Estany de Banyoles cap al riu Ter. Les seves ribes mantenen trams de vegetació de ribera, amb verns, àlbers, freixes, plantacions de pollancres i plàtans, acàcies, etc.

Images
Rating
No votes yet
Ratings with comments Publish rating