Fichier

Introduction

El Terri és el riu que porta les aigües de l’Estany de Banyoles cap al riu Ter. Les seves ribes mantenen trams de vegetació de ribera, amb verns, àlbers, freixes, plantacions de pollancres i plàtans, acàcies, etc.

Images
Évaluations
Aucun vote pour le moment
Évalutations avec commentaires Publier note