Return

Ppaisatge roures Montsec

Route POI
Landscapes
Index card

Introduction

Roureda amb boix. Trobem els 3 roures per les difer condicons climatiques. Tortuos es martienenc. Troncs més potents i rectes: fulla gran. Del roure valencia només he vist rebrots. Vistes: MOntsec a l'obertura de la vall. A la dreta de l'entrada de la vall.... fins cresta i Sarroca d'Abellera (abandonat)

Images