Return

390

Route POI
Environment
Index card

Introduction

La seva aplicació servia per usos diferents, murs per sostenir terrasses de cultiu, parets per delimitar els camins ramaders o carrerades, i així impedir el pas dels ramats a les zones agrícoles. Aquestes són les aplicacions més habituals que trobarem en aquest itinerari.

Però als països catalans, també trobarem cabanes de pastor, barraques de vinya i fins i tot les navetes de Menorca, com a mostra de la utilització aquesta tècnica. Unien filades de pedra, sobreposant-les, sense utilitzar cap ciment ni argamassa.

Images