Return

Conreus

Route POI
Environment
Index card

Introduction

El secà representa 2/3 parts de la superfície conreada del terme, els cultius mes estesos son els de cereals, especialment l’ordi, seguit de conreus tradicionals com les oliveres, els ametllers i la vinya. Els avellaners i les plantes hortícoles són els mes representatius del regadiu. A finals dels anys 50 i principis dels 60 aquestes terres eren ocupades per camps de cotó que proveïen les indústries a Barcelona. A finals dels 60, l’aparició de les fibres sintètiques en feu baixar el preu i resultà poc rendible, abandonant-se el seu cultiu.

Images