Tornar

Conreus

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

El secà representa 2/3 parts de la superfície conreada del terme, els cultius més estesos són els de cereals, especialment l’ordi, seguit de conreus tradicionals com les oliveres, els ametllers i la vinya. Els avellaners i les plantes hortícoles són els mes representatius del regadiu.

A finals dels anys 50 i principis dels 60 aquestes terres eren ocupades per camps de cotó que proveïen les indústries a Barcelona. A finals dels 60, l’aparició de les fibres sintètiques en va fer abaixar el preu i va resultar poc rendible, abandonant-se'n el cultiu.

Imatges