Return

Cova dels Dos Ulls

Index card

Introduction

Aquesta cova tan curiosa,  que recorda  una cara d’ulls enfonsats, s’assembla força a les balconades de la casa Batlló.

Moltes d'aquestes formes capritxoses que hem anat observant a diferents llocs de la ruta, i en concret aquests forats amb forma d'ulls tenen el seu origen en fenòmens erosius com els taffoni (concavitats més o menys esfèriques). Hi ha moltes teories sobre l'origen d'aquest fenomen; l'erosió provocada per l'impacte de partícules amb l'acció del vent, l'erosió deguda a les sals, diferències de cohesió interna,...

Si observem a l'interior d'alguns d'aquests forats, podrem observar altres fenòmens erosius com ara els nius d’abella, amb cavitats més petites i regulars, provocades per l’impacte de partícules amb l’acció del vent

Images