Return

Carronyaires

Route POI
Wildlife
Index card

Introduction

La presència d'aus està condicionada principalment per les extremes característiques climàtiques. Durant la segona meitat del segle passat i fins als anys noranta la població de carronyaires va patir un greu descens del nombre d'exemplars als Ports, en gran part degut a la manca de carronya per la davallada del pasturatge i la desaparició dels animals de tir. Un altre motiu important va ser la utilització de verins. A la dècada dels noranta, la població de voltors es recupera de forma considerable gràcies a l’establiment de canyets. Es considera que en l'actualitat la població de voltors és òptima i que l'augment d'exemplars perjudicaria l'establiment d'altres espècies. Pel que fa als rapinyaires diürns els més abundants són el xoriguer i el falcó. Altres espècies que podem observar són l'àguila daurada, l'àguila blanca i l'aligot comú. Font: Carbó Sabaté, Salvador. Guia d’Horta de Sant Joan. Tarragona: Diputació de Tarragona, 2007. Foto: Richard Bartz

Images