Volver

Zona humida canyissar del Mogent

Visita
Medio ambiente
Ficha

Descripción

Els canyissars i bogars es troben en formació extensa en el tram del riu del terme de Vilanova del Vallès, essent un dels més importants de Catalunya. L'estat de conservació d'aquests hàbitats es pot considerar molt bo, ideal per a la nidificació, alimentació i repòs de gran quantitat d'aus. Això crea una zona d'un elevat interès ornitològic i ja s'han observat espècies molt variades com el martinet menut (Ixobrychus minutus), martinet ros (Ardeola ralloides), agró roig (Ardea purpurea), xarxet (Anas acuta), xarrascle (Anas clypeata), astor (Accipiter gentilis), arpella (Circus aeruginosus), rascló (Rallus aquaticus), polla d'aigua (Gallinula chloropus), boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus), blauet (Alcedo atthis), bernat pescaire (Ardea cinerea), balquer (Acrocephalus arundinaceus) i altres com les cigonyes  que  s'aturen a descansar i menjar esporàdicament. 

L’interès d’aquest espai va fer que l’Ajuntament demanés la seva inclusió a la Xarxa Natura 2000 (xarxa d’espais protegits a nivell europeu). L’objectiu és mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l’espai.

 

Imágenes
Valoración
Todavía no hay votos
Valoraciones con comentarios Publicar valoración