Volver

Zona humida de Cal Gat

Route POI
Medio ambiente
Ficha

Introducción

Espai fluvial de verneda i salzeda inclòs dins el catàleg de zones humides de Catalunya i la Xarxa Natura 2000. Disposa d’un aguait per observar fauna (blauet, bernat pescaire, cabusset, corb marí, llúdriga, etc). Es tracta d'una zona embassada de 15,4 hectàrees de superfície. La zona humida inclou l'embassament i la plana d'inundació situada als seus costats i aigües amunt (plans del Guillot). Hi ha zones de 5 metres de fondària i zones de poc més de 20 centímetres. Aquest ventall de fondàries permet l'assentament d'una elevada diversitat de comunitats de tendència higròfila, tant de macròfits submergits com de vegetació emergent i de ribera, on s'hi troben canyissars, boga, verns i salzes.

Imágenes