Rutes natura bàges
Volver

Conglomerats i gresos vermells

Route POI
Geología
Ficha

Introducción

Girem esquerre cap al bosc i, per corriol i vora el camp, anem a trobar una pista.

Aquí trobem un bonic bloc que conglomerat, sent el sud-est de la comarca la zona més rica en conglomerats. Còdols (fragments arrodonits) de més de 2 mm units per un ciment de carbonat de calci.

És més habitual caminar per terres vermelles, amb roques de gra fi, són les sorrenques, més o menys endurides o compactades: gresos i lutites. Ambdues de color vermell a causa de l'òxid de ferro i el seu origen continental (si fos marí serien de color gris o blau), ambdues també cimentades amb carbonat de calci.

Els gresos són sorres fines compactades en una matriu de llims i argiles. Són roques dures, però que es treballen amb facilitat i s'empraven la construcció d'edificis.

Les lutites, més toves que els gresos i de gra més fi, són la compactació d'argiles i llims, també amb carbonat de calci. Quan el carbonat supera el 50 % les lutites s'anomenen margues. Usades en bòbiles i forns de teules per a fer ceràmica per la construcció.

Conglomerats i sorrenques són roques sedimentàries de tipus detrític, formades per bocins de mida més petita i compactades per una matriu (ciment), també més o menys fina rica en carbonat de calci.

Imágenes