Volver

Societat Coral

Route POI
Arquitectura
Ficha

Introducción

Estem davant de l’edifici de la Societat Coral i Obrera La Glòria Sentmenatenca, més conegut com   “El Coro”. L’edifici es va construir l’any 1908 per l’arquitecte sabadellenc Josep Renom i Costa, però van ser els mateixos cantaires els encarregats de la seva edificació dedicant-li hores de feina cada vespre un cop plegaven de les seves feines.

“El Coro” disposa de molts dels elements que caracteritzen les edificacions modernistes, com ara la simetria, una balustrada suportada per una cornisa i mènsules de formes vegetals i un guarniment floral.

L’edifici alberga la Societat Coral Obrera Sentmenatenca, fundada l’any 1895 i l’any 1995 va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.

Imágenes