Tornar

Societat Coral

Punt d'interès
Arquitectura
Fitxa

Introducció

Estem davant de l’edifici de la Societat Coral i Obrera La Glòria Sentmenatenca, més conegut com   “El Coro”. L’edifici es va construir l’any 1908 per l’arquitecte sabadellenc Josep Renom i Costa, però van ser els mateixos cantaires els encarregats de la seva edificació dedicant-li hores de feina cada vespre un cop plegaven de les seves feines.

“El Coro” disposa de molts dels elements que caracteritzen les edificacions modernistes, com ara la simetria, una balustrada suportada per una cornisa i mènsules de formes vegetals i un guarniment floral.

L’edifici alberga la Societat Coral Obrera Sentmenatenca, fundada l’any 1895 i l’any 1995 va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.

El Coro és un col·lectiu històric i centenari, és ateneu, és la casa de cultura que aglutina moltes de les activitats socials que es fan a Sentmenat. Compta amb més de 700 persones sòcies i està integrat per una dotzena de seccions: el Cor Jove, l’Aula de Teatre, els Balls, el Country, els Excursionistes, el Ball de Gitanes... L’entitat és un calaix de sastre de la cultura popular, que aglutina tot una varietat d’accions. Aquest ha estat l'esperit del seu naixement i aquesta és l'ànima de l'entitat.

Cada setmana, més de 500 persones fan ús i treuen profit de les instal·lacions, reformades i millorades durant l'any 2020, i de les múltiples activitats que ofereix l'entitat. A més de les activitats que es realitzen des de les diferents seccions, el Coro també organitza taules de debat on es parla de temes que estan a l'ordre del dia. L’ateneu té vocació sentmenatenca: vol ser la casa de totes les persones i la seva raó de ser és contribuir a promoure totes les activitats culturals i socials que sorgeixen del poble. L’entitat participa, promou i col·labora en moltes de les activitats que donen vida a Sentmenat i que fan d'altres entitats i institucions. No importa l'origen que tinguin i d'on vinguin aquestes, el Coro creu en el treball en xarxa.

La Societat Coral Obrera la Glòria Sentmenatenca va ser fundada l'any 1895, seguint la tradició de cors corals fundats arreu del país al segle XIX sota l'impuls de Josep Anselm Clavé. El seu objectiu era divulgar i potenciar l'associacionisme a través del Cant Coral, i de qualsevol altra activitat representativa de la cultura popular Catalana. Avui dia, l’ateneu s'ha reinventat a les necessitats del context actual, seguint apostant per la cultura de proximitat i sense perdre l'essència de la identitat del que va ser i segueix sent el Coro.

Imatges