Ficha

Introducción

Ja data com a antiga heretat de mitjans del segle XVI. L'actual mas és però de finals del XIX començaments del XX. Darrere la reixa de l'entrada, a la dreta (foto), hi ha un celler amb inspiració modernista de començaments del segle XX. Aquest fet denota la importància del conreu de la vinya i d'aquest mas com a propietari de moltes terres i masos del voltant. Ja us podeu imaginar a qui pertanyien les terres (antigues vinyes) avui convertides en la urbanització de Can Rovira.

Cal Jep i Cal Beco formaven part de l'heretat de Can Rovira. La masia del Xipreret era on hi havia els estables i l'habitatge dels masovers i jornalers que conreaven les seves terres.

Imágenes