Volver

Aqueducto grande

Route POI
Medio ambiente
Ficha

Introducción

Ens trobem davant de l’aqüeducte més gran dels cinc que conformen el sistema hidràulic de can Vilallonga. Aquesta infraestructura condueix l’aigua captada a les Dues Rieres fins a la bassa de Can Vilallonga. D’extrem a extrem mesura 18 metres. La seva construcció es necessària per salvar els 5 m de desnivell que dibuixa l’encaixat torrent. Per les seves dimensions en la seva construcció es van utilitzar maçoneria de pedra i calç, en els paraments i pilars, i rajols, en la canalització i disposats a plec de llibre en els arcs. Els aqüeductes més petits són construïts només amb rajol. L’aqüeducte i el canal soterrat són funcionals gràcies a la restauració i treballs de manteniment que du a terme el Consorci de les Gavarres permanentment. L’aqüeducte dels tres arcs forma part de la Zona d’Interès Etnològic del sistema hidràulic de can Vilallonga.
Imágenes