Tornar

Aqueducte gran

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

Ens trobem davant de l’aqüeducte més gran dels cinc que conformen el sistema hidràulic de can Vilallonga. Aquesta infraestructura condueix l’aigua captada a les Dues Rieres fins a la bassa de Can Vilallonga. D’extrem a extrem mesura 18 metres. La seva construcció es necessària per salvar els 5 m de desnivell que dibuixa l’encaixat torrent. Per les seves dimensions en la seva construcció es van utilitzar maçoneria de pedra i calç, en els paraments i pilars, i rajols, en la canalització i disposats a plec de llibre en els arcs. Els aqüeductes més petits són construïts només amb rajol. L’aqüeducte i el canal soterrat són funcionals gràcies a la restauració i treballs de manteniment que du a terme el Consorci de les Gavarres permanentment. L’aqüeducte dels tres arcs forma part de la Zona d’Interès Etnològic del sistema hidràulic de can Vilallonga.

 

 

 

Imatges