Volver

Castell de Sant Pere

Ficha

Introducción

La vila de Ribes de Freser va néixer a l’empara del castell de Sant Pere. Avui un jaciment arqueològic on es pot evocar la vida de l’edat mitjana, des de la seva fundació pels comtes de Cerdanya a l’entorn de l’any 1000 fins al seu abandonament al segle XVI. Les ruïnes del castell són un vestigi arquitectònic de l’edat mitjana, la construcció està datada cap al segle XI.

Inicialment constava només d’una petita torre on residia un castlà i la seva família. La seva funcionalitat era controlar la frontera entre el comtat de Cerdanya, al qual pertanyia Ribes, i el de Besalú. A partir de l’any 1276, la Vall de Ribes esdevingué part del regne de Mallorca, moment en què es creà una veritable xarxa defensiva a causa de la creixent conflictivitat entre les dues monarquies germanes.

El 1374 és quan el castell agafà la seva fesomia actual, amb diverses terrasses superposades. Alhora, al nord s’excavà un profund fossat que permetia millorar enormement les possibilitats defensives. La provisió d’aigua s’assegurava mitjançant una petita cisterna coberta amb volta de pedra, ubicada a l’angle nord-est.

Font: www.vallderibes.cat

 

Imágenes