Guerra Civil a la Granadella
Volver

Cooperativa

Ficha

Introducción

La Cooperativa és un molí d'oli construït per la Mancomunitat de Catalunya l'any 1920. L'edifici, dissenyat per l’arquitecte Cèsar Martinell i Brunet, està construït de parets mestres de pedra amb obertures emmarcades per maó vist. Una estructura interna de pilars quadrats d'acer, dues columnes de ferro colat, probablement reciclades, i grans jàsseres de fusta reforçades amb entramats i biguetes primes transversals.

Un dels motius pels quals la Granadella va patir forts atacs aeris durant la guerra va ser l’existència de grans dipòsits de gasolina de reserva i una intendència del l’exèrcit republicà en un molí d’oli al costat de la carretera de Maials, és a dir, a l’edifici que estem contemplant.

Amb l’esclat del sindicalisme camperol radical durant la guerra, algunes fàbriques d’oli i cooperatives van ser decomissades en el marc d’experiències de col·lectivització. El règim franquista, posteriorment, va anorrear els principis bàsics del cooperativisme amb la llei de Cooperatives de 1942, que en prohibia l’ànim de lucre i les reduïa a meres entitats assistencials, amb la creació de la Unión de Cooperativas del Campo (UTECO). L’imperi de l’estraperlo i de l’intervencionisme estava servit.

Imágenes