Revenir

MOLÍ I HORTS

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

Aquesta gran bassa coberta per una lona recull aigua pel rec i s'alimenta gràcies a una mina d'aigua i un pou del qual s'extreia l'aigua amb molí de vent. La torre que veiem darrere les canyes era la que sostenia les pales del molí, de fet hi passarem pel costat. Tant la torre com la bassa són d'entre els segles XIX i XX i tenen els murs de paredat, combinant petites pedres i maó amb morter. El pou que hi ha sota la torre continua donant aigua, però actualment s'extreu amb una bomba elèctrica, al costat de la torre hi ha una petita caseta adossada.

Images