Revenir

Pinedes de Pi pinyer

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

Les pinedes són boscos comuns a tot el país i en funció de l'altitud hi trobem un o altre tipus de pi.

Els que trobem majoritàriament en aquesta ruta, veurem que  tenen una copa força arrodonida i un tronc gruixut amb una escorça de plaques grans i de to marró-vermellós. Poden arribar als 50 metres d'alçada, tot i que en aquesta zona no en trobarem cap de dimensions tan extremes.

Les fulles dels pins tenen un nom particular i és degut a la seva forma. Si les agafeu, veureu que tenen forma d'agulla, són de color verd clar i agrupades de dos en dos. El seu nom tècnic és acícula.

Per últim veurem que aquests pins tenen l'epítet de "pinyer" o "pinyoner", ja que les seves pinyes, grosses i arrodonides, fan els conegudíssims i preuats pinyons.

Amb totes aquestes característiques i trets podem determinar que el que estem observant són pinedes de pi pinyer (Pinus pinea).

A part dels pinyons, apreciat fruit sec i en pastisseria, és curiós saber que hi ha exemplars que viuen fins a 400 anys i que de la seva resina se'n fan perfums. Aquest arbre ha estat un font complementària d'ingressos a les economies rurals.

Images