Revenir

Casetes del Roure

Route POI
Architecture
Fichier

Introduction

Datat al s. XVIII. Suposada estança dels masovers del mas Roure. És destacable l'ús de maons a les entrades principals, específicament als dos cossos de la porta i a les dues úniques finestres amb què compta. Els maons estan col·locats en sardinell per formar un arc rebaixat en el cas de les portes. A la banda de llevant destaca un baluard de parament de pedra, de planta més estreta que als dos cossos principals, amb un gran portal d'arc rebaixat fet igualment de maó. Antigament hi havia hagut un forn de vidre. 

Images