Revenir

Pou

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

Aquest corriol a l'obaga de la serra de la Guàrdia passa per un bosc dominat pel pi blanc i pel pi pinyoner. Rebrots d'alzines, càrritxs, llentiscles, gatoses i garrics ocupen el sotabosc. A les zones més humides les alzines i els llentiscles es fan més grans i els càrritxs desapareixen. A les clarianes més solelloses el càrritx deixa lloc al fenàs de bosc amb romanins i llentiscles poc densos.

L'escassetat de fonts a causa de la geologia càrstica del sòl feia necessària la construcció de pous. Trobem un pou amb abeurador. Veiem camps de conreu a la dreta, feixes que anem trobant entre els càrritxs del sotabosc i una barraca de vinya de grans dimensions. Tot això fa veure que més enllà dels límits de la plana agrícola de Begues encara s'aprofitava el terreny per a conrear.

Images