Revenir

Runes de la Clota

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

Conjunt arquitectònic datat del s. XIV. Edificacions, avui en ruïnes, que des de la baixa edat mitjana i fins a principis del s. XX conformaren el veïnat del municipi de Begues, dispers fins el s. XIX.

A la vista de les ruïnes que hi resten, el conjunt de la Clota estava format per la casa Gran, les cases dels masovers cal Baster i ca l'Agustí i les construccions destinades a corrals, pallisses, corts, galliners i porxos. Estava organitzada com una petita fortalesa, amb les construccions formant un recinte, de manera que les entrades donaven a un barri tancat per una paret alta que tenia l'entrada per l'est i una porta petita emmarcada amb pedra a l'oest.

Images