Revenir

Terres vermelles

Route POI
Géologie
Fichier

Introduction

La terra vermellosa com la que hem anat veient és de carácter àcid en contraposició al Garraf blanc que envolta Begues, de caràcter calcari. Són argiles, gressos i conglomerats vermells del triàsic que pel seu carácter àcid afavoreixen formacions vegetals com lla brolla d'estepes i arbusts com el bruc boal o arbori.

Images