Revenir

475.2

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

El gorg del Salt és el més destacable de la riera de Margançol i el gran salt d'aigua ha anat excavant el gorg a la roca sedimentària.

La riera se la coneix també amb els noms de Mergançol o Merdançol. Neix al vessant sud de la Serra del Catllaràs, prop de Sant Jaume de Frontanyà, uns 1300 m d'altitud.

El seu cabal és baix, fa un recorregut d'11 km fins a desembocar al pantà de la Baells.

Els entorns naturals per on transcorre estan ben conservats, amb boscos de ribera, on destaquen els verns, avellaners, tells i salzes.

El barb i la carpa són els peixos més abundants.

Images